FAALİYETLERİMİZ

 • İnisiyatif üyeleri bulundukları illerdeki birçok kamu yararı statüsünde bulunan yerel ya da ulusal çaptaki derneklerin etkinliklerine katılıp bu derneklerde gönüllü olarak görevler üstlenmiştir.
 • İnisiyatif üyeleri, bireysel olarak ya da İnisiyatif adına bulundukları şehirlerin Belediye Başkanlarına teşekkürlerini ifade eden ziyaretler gerçekleştirmiştir.
 • İltica başvurusunda bulunan kişilerin toplumla uyumunu ve dil öğrenimini hızlandırabilmek için devlet tarafından ya da gönüllü organizasyonlar tarafından sunulan imkanların daha fazla bilinmesi için çaba sarf edilmiştir.
 • İltica başvurusunda bulunan kişilerin yaşadığı psikolojik travmanın boyutunun bilimsel olarak tespitinin yapılabilmesi için uluslararası geçerliliği olan psikolojik anketler, bu alanda uzmanlığı olan üyelerimiz tarafından yapılmış ve önleyici tedavi anlamında kişilerin geçirmekte oldukları şok ve travmayı daha kolay atlatabilmeleri için rehberlik yapılmıştır.
 • İnisiyatifimizin Yazı Komisyonu, üyelerimizin kendi ülkelerinde yaşadığı ya da Almanya’ya gelirken yol güzergahında yaşadığı mağduriyetlerin yazıya geçirilmesi adına çalışmalar yapmaktadır. Bu yazılar yazılı ve görsel basın ile paylaşılmakta ve paylaşılmaya devam etmektedir.
 • Yaşanılan mağduriyetlerin paylaşılması ile üyelerimizin yaşadıklarının daha iyi anlaşılması ve acılarının paylaşılmakla azalacağı hedeflenmektedir. Bunun yanısıra toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.
 • İnisiyatifimizin Hukuk Komisyonu, iltica başvurusunda bulunan kişilere süreçleri hakkında hukuki bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca mail adresimize gelen sorulara Alman hukuk sistemi ve Uluslararası hukuk çerçevesinde cevaplar verilmektedir.
 • İltica başvurusunda bulunan kişilerin sahip oldukları eğitim ve diplomalarını Almanya’da nasıl değerlendirebileceği ve dil öğreniminden sonra geldikleri ülkelerdeki mesleklerini yapabilmek için nasıl bir yol izleyeceklerine dair temel düzeyde rehberlik yapılmıştır. İleriki zamanlarda da bu konuda bilgilendirici etkinlikler planlanmakta ve bu bilgilerin yazılı olarak da paylaşılması hedeflenmektedir.
 • İltica başvurusunda bulunan kişilerin iltica sürecini yaşarken karşılaşabilecekleri zorluklar ve çözüm yolları üzerine bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Yaşanılan toplumun bir parçası olup Alman kültürüne adaptasyon ve entegrasyon adına yapılabilecek projeler planlanmıştır.
 • Hessen Eyaleti içerisinde 12 bölgede (Darmstadt, Dillenburg, Frankfurt, Friedberg, Fulda, Gießen, Großgerau, Hanau, Kassel, Marburg, Offenbach, Wiesbaden) şehir komisyonları oluşturulmustur. Her komisyon başkanı bölgesindeki genel faaliyetlerden insiyatifi haberdar etmekte ve ortak yapılan toplantılar ile diğer calişmaları kendi bölgesine aktarmaktadır.
 • Yönetim kurulu önderliğinde alt komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonlar:
  1. Hukuk Komisyonu
  2. Eğitim Komisyonu
  3. Entegrasyon Komisyonu
  4. Yazı Komisyonu
  5. Web-Sosyal Medya Komisyonu

olmak üyere beş başlıkta toplanmıstır. Her komisyon ilgili alanda çalışmalar yürütmektedir.

 • Mağduriyetlerin kamuoyu ile paylaşılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odalari ve gönüllü derneklerle işbirliği icin iletişime geçilmiştir.
 • Sosyal motivasyonu arttırmaya yönelik ceşitli etkinlikler yapılmıştır.
  • Kahvaltı Organizasyonları
  • Çocuklara yönelik el sanatları kursu
  • Almanca konuşma kursu
  • Mesleki eğitim seminerleri (Almanya’da ögretmenlik vs.)
 • Iltica basvurusu yapanlarin bilgilendirilmesi amacli Gießen kilavuz kitapcigi oluşturulmuştur.
 • Mağduriyetlerin hikayeleştirilmesi çalışmaları yapilmıştır.
 • Uyelerimiz gazete ve televizyon gibi medya organlarına mağduriyetleri anlatan röportajlar vermiştir.
 • Hanau bölgesinde ayda bir “Kulturabend” programı ile bayanlar biraraya gelmekte ve Türk-Alman kültürüne yönelik etkinliker yapilmaktadir (Viva insiyatifi ile ortak düzenlenmektedir).
 • Ayda bir değişik konularda (tıp, psikoloji vs.) seminerler yapılmaktadır.