YAZI KOMİSYONU

Yazı Komisyonu, Almanya’ya zorunlu sebeplerden dolayı iltica etmiş IHRF üyelerinin ve ailelerinin yol hikayelerini, yaşadıkları zorlukları kaleme alarak tarihe bir şerh düşmek, bu zorlukları halen yaşamakta olan Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki dramları kamuoyuna duyurmak için oluşturulmuştur.

Yazı Komisyonu amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

  • IHRF üyeleri yol hikayelerinin muhataplarından alınması.
  • Bu hikâyelerin asıllarına sadık kalınarak yazı ve yayın formatında gözden geçirilmesi.
  • Muhataplarından izin alındıktan sonra, Basın-Yayın organlarında, Sosyal Medyada yayınlanacak hikayelerin seçilmesi ve yayına hazırlanması.
  • Sosyal faaliyet ve kamuoyuna yönelik yapılacak etkinliklerde (resim sergisi gibi…) kullanılacak içeriklerin hazırlanması.
  • Yol hikayelerinin kitaba dönüştürülmesi.