WEB/SOSYAL MEDYA KOMİSYONU

Web/Sosyal Medya Komisyonu, internet sitesi ve sosyal medya araçları kullanılarak iki ana misyonu hedeflemektedir:

Birincisi: Kurumsal olarak inisiyatifin faaliyetlerinin kamuoyuyla ve üyelerle paylaşılarak bilgilendirme yapmak.

İkincisi: Yeni medya araçları kullanılarak yapılan lobicilik faaliyetleriyle başta karar alıcılar olmak üzere hedeflenen kesimlerde kamuoyu oluşturmaya çalışmak.