ENTEGRASYON KOMİSYONU

Entegrasyon Komisyonu, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmış, sahip oldukları birçok şeyi kaybetmiş, yeni bir toplum ve yeni bir kültürel ortamda yaşamak zorunda kalan değerli IHRF üyelerine;

Yaşadıkları yeni topluma göre şekillenerek gelişimlerini sağlamak ve sahip oldukları öz manevi değerlerinden kopmadan, Almanya toplumunun ortak dilinin, hukukunun kabulü ve ortak değerlerin uygulamasına yönelik rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Entegrasyon komisyonu bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler:

  1. Almanya’ya yeni gelmiş IHRF’ye üye olmuş kişilerin ilk etapta bulunduğu şehri tanıma, resmi işlemler için yardımcı olma adına bilgilendirmek.
  2. Üyelerin dil öğrenim sürecinin daha etkin ve verimli olması için çalışmalar yapmak. Entegrasyon kursundan önce yapılabilecek çalışmalar, entegrasyon kurs seçimi ve kurs esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, almanca öğrenimi üzerine kaynak paylaşımı, dil pratiği yapmak için imkanların araştırılması ve bu imkanların oluşturulması konularında çalışmalar yapmak.
  3. Üyelerimizin daha önceki eğitim ve diplomalarının tanınması, meslek seçimi, Ausbildung imkanları ile ilgili araştırma, bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapmak.
  4. Üyeleri mesleklerine göre; Almanya’da karşılığı olan meslek kuruluşları, dernekler, meslek odalarına yönlendirmek.
  5. Toplumsal kaynaşmayı sağlamak adına Alman topluluğunun önem verdiği değerleri anlatma, önemli günleri ve haftaları hakkında üyeleri bilgilendirmek.
  6. Sosyo-Ekonomik olarak üyelerin gelecek planlamalarına yardımcı olmak.
  7. Toplumsal entegrasyon için seminerler düzenlemek.
  8. Üyelerin yeni topluma kısa sürede uyum sağlaması için sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmek.