EĞİTİM KOMİSYONU

Eğitim Komisyonu, Almanya’da yeni bir hayata başlayan IHRF üyelerine ve çocuklarına eğitim-öğretimle ilgili konularda rehberlik yapmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak amacıyla kurulan bir komisyondur.

Eğitim Komisyonu amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

1-Almanya Eğitim Sistemi

Üyelerin Almanya eğitim sistemi hakkında genel bir bilgi sahibi olması için çalışmalar yapar. Bunun için bilgilendirme seminerleri düzenler. Bilgi ve tecrübe sahibi kişilerle irtibata geçerek üyelerle buluşturur.

2-Okul Öncesi, Temel Eğitim, Orta Öğretim Okul Seçimi, Kayıt ve Rehberlik İş ve İşlemleri

Üyelerin çocuklarının önceki eğitimlerinin tanınması, uygun okul seçimi, kayıt ve rehberlik konularında çalışmalar yapar. Yerelde tecrübe sahibi gönüllülerle işbirliği yaparak üyelere tüm aşamalarda yardımcı olunmasını sağlar.

3-Üniversite Giriş Sistemi

Üyelerin çocuklarının daha önceki eğitimlerin tanınması, üniversiteye giriş ve meslek seçimi ile ilgili bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapar.

4- Öğrenci ve Yetişkinlere yönelik Sosyal Faaliyetler

Tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin planlaması için üye ve ailelerine yönelik bilgi formları ve anketler düzenler. Yaş grupları ve ilgi alanlarına göre etkinlikler düzenlenler. Bu anlamda yereldeki belediye ve diğer STK’larla işbirliği yapar. Üyelerini yerel eğitim ve gelişim mekânlarına (Nachbarschaftshaus’lar, Sprachclubler, bibliothekler vb.) yönlendirir. Yereldeki Derneklerin Eğitim Danışmanları ile rehberlik çalışmaları için işbirliği yapar.

5-Soru Cevap Havuzu

Eğitim Öğretimle ilgili karşılaşılan problemler ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı Soru-Cevap Havuzu oluşturur. Bu bilgiler IHRF internet sitesinde paylaşılır.

6-Ar-Ge Çalışması

Eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve alternatif çalışmalara yönelik atölye çalışması ve beyin fırtınası toplantıları yapar. Dünyanın dört bir tarafından gelen mülteci üyelerin birikimlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapar. Bilgi tecrübe paylaşımı ve yeni fikir ve projelerin üretilmesi teşvik edilir.